--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Bộ trưởng Đinh La Thăng lý giải việc dư vốn hơn 14.000 tỷ đồng

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho hay, chính do Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh hoàn thành trước thời hạn là nguyên nhân giảm vốn hơn 14.000 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu.
Hai dự án tiết kiệm hơn 14.000 tỷ đồng
Theo báo cáo của Chính phủ, tổng mức vốn đã được bố trí đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên là 64.294 tỷ đồng.
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng
Đến nay, sau khi rà soát lại, do không phải sử dụng vốn dự phòng trượt giá; điều chỉnh thiết kế cho phù hợp; sử dụng biện pháp tổ chức thi công hợp lý nên tiết kiệm 5% dự toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện các dự án chỉ còn 50.035 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư là 14.259 tỷ đồng.
Cuối giờ chiều phiên thảo luận ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đăng đàn giải trình thêm về khoản trái phiếu dư này.
Theo Bộ trưởng Thăng, với sự chỉ đạo, giám sát của Quốc hội và Chính phủ, 2 dự án đã hoàn thành trước thời hạn, trong đó, Quốc lộ 1A là 1 năm và đường Hồ Chí Minh là 1,5 năm.
"Chính vì vậy, đây là một nguyên nhân chính giảm vốn so với dự kiến đầu", Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, việc lập dự toán theo các quy định của pháp luật, việc thẩm định đầu tư lập dự toán phải theo quy định của Luật Xây dựng, theo các Nghị định, Thông tư đã được ban hành, “không phải thích lập bao nhiêu thì lập”.
Tất cả dự toán của dự án này đều được Viện Kinh tế của Bộ Xây dựng thẩm định trước khi Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án.
Cụ thể, trong tổng số dư hơn 14.000 tỷ có giảm 4.485 tỷ do chênh lệch giữa tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án và tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.
Giảm 1.070 tỷ do thực hiện hình thức chỉ định thầu mà Chính phủ cho phép; giảm 686 tỷ chi phí GPMB do công tác này được trực tiếp lãnh đạo các địa phương và nhân dân vùng dự án vào cuộc.
Giảm 6.290 tỷ đồng do rút ngắn thời gian thi công, 1 năm với Quốc lộ 1A và 1,5 năm với đường Hồ Chí Minh qua Tây nguyên, việc giảm này gồm chi phí dự phòng, trượt giá.
Theo quy định còn 26% trong đó 10% dự phòng khối lượng được xác định trong thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, 16% dự phòng trượt giá được xác định theo thời gian thi công là dự kiến 3 năm.
Thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn, do làm nhanh nên giảm được số tiền này.
Ngoài ra, giảm 1.728 tỷ đồng do trong quá trình triển khai Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các khâu thiết kế, dự toán, áp dụng biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế vừa đảm bảo kỹ thuật, kinh tế, giảm giá thành công trình…
Lý do đội vốn đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt từ năm 2008 với tổng mức đầu tư 8.769 tỷ đồng.
Tuy nhiên đến nay sau khi tính toán điều chỉnh lại cũng như trượt giá và rất nhiều nguyên nhân thì tăng thêm 315 triệu USD so với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu.
"Nguyên nhân là do thay đổi nhà ga từ 2 tầng thành 3 tầng vì không giải phóng được mặt bằng nên phải tăng chiều cao, bớt chiều rộng.
Bổ sung hạng mục xử lý nền đất yếu khu đề - pô; bổ sung hạng mục đường tránh Quốc lộ 6, điều chỉnh vật liệu vỏ tàu thành vỏ thép inox bởi nếu không điều chỉnh thì lại phải làm một nhà máy chỉ để chuyên sơn vỏ tàu.
Bổ sung chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ, thay đổi vị trí bãi đúc dầm, công tác nghiệm thu thiết bị vận hành đoàn tàu, chi phí giải phóng mặt bằng, trượt giá vật liệu....", Bộ trưởng nói.
Cũng theo Bộ trưởng Thăng, theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ năm 2016 dự án phải hoàn thành đưa vào khai thác.
 

Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)

0 comments :

Post a Comment