--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

UBND huyện Nam Đàn, Nghệ An thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2015

Thông báo số: 1750/TB-UBND của UBND huyện Nam Đàn ngày 28 tháng 10 năm 2015 V/v tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015

Thực hiện Công văn số 1623/SNV-XDCQ ngày 13/10/2015 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã và Công văn số 1679/SNV- XDCQ ngày 26/10/2015 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn, Nghệ An thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, số lượng và chuyên ngành cần tuyển.
– Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi tại các trường công lập; người có trình độ thạc sỹ (học từ đại học hệ chính quy lên thạc sỹ) và người tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên ở nước ngoài.
– Số lượng và chuyên ngành:
+ 02 Văn phòng-Thống kê: Văn thư-Lưu trữ, Hành chính, Văn phòng, Thống kê, Luật, Pháp lý;
+ 04 Tài chính- Kế toán: Tài chính, Kế toán;
+ 05 Tư pháp- Hộ tịch kiêm Phó Trưởng công an hình sự: Luật, Pháp lý (Ưu tiên Nam giới);
+ 03  Địa chính- Xây dựng giao thông thủy lợi: Xây dựng, giao thông, thủy lợi;
+ 01 Nông nghiệp- Môi trường: Nông nghiệp, Môi trường, Bảo vệ thực vật, Kinh tế phát triển Nông thôn,
+  02 Văn hóa- Xã hội phụ trách Lao động thương binh và Xã hội:  Lao động thương binh và Xã hội, Công tác Lao động- Xã hội, các chuyên ngành Tài chính, Kế toán;
+ 05 Văn hóa- Xã hội phụ trách Văn hóa: Văn hóa, Quản lý văn hóa- Thông tin, Thể dục- Thể thao hoặc có trình độ đại học Ngữ văn, Lịch sử.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
a) Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi đến 40 tuổi.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ ngành nghề đào tạo phù hợp với chức danh dự tuyển (bằng tốt nghiệp PTTH, bằng chuyên môn, bảng tổng hợp kết quả học tập, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ…);
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Hồ sơ dự tuyển: 
Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức 02 bộ, sắp xếp theo thứ tự bao gồm các thành phần sau:
3.1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;
3.2. Bản sao có chứng thực bằng (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp hợp pháp), kết quả học tập (thang điểm 10 hoặc đã được cơ sở đào tạo quy điểm theo thang điểm 10 đối với bảng điểm theo tín chỉ) theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Bản sao có chứng thực giấy báo điểm thi vào đại học hoặc các giấy tờ khác chứng minh kết quả thi vào đại học của người dự tuyển.
Khi được tuyển dụng phải xuất trình bản gốc để đối chiếu, kiểm tra trước khi quyết định tuyển dụng.
3.3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3.4. Bản sao giấy khai sinh;
3.5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3.6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
3.7. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
3.8. 02 phong bì (đã gián tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc).
Lưu ý: 
– Đối với người được đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài thì cần nộp bản dịch (bằng, bảng điểm, điểm tuyển dụng đầu vào đại học) đã được cơ quan thẩm quyền chứng thực.
– Bảng điểm kết quả tốt nghiệp đại học phải là bảng điểm đã được quy đổi theo thang điểm 10.
4. Hình thức tuyển dụng: 
Tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên tại các trường công lập ở trong nước; người có trình độ thạc sỹ trở lên (học từ đại học hệ chính quy lên thạc sỹ) và người tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã phường, thị trấn và theo Điều 46, Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An.
5. Lệ phí tuyển dụng:  260.000đ/hồ sơ, nộp trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ (áp dụng theo Thông tư số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010)
6. Địa điểm nhận hồ sơ:  UBND huyện Nam Đàn (tại phòng Nội vụ).
7. Thời gian nhận hồ sơ:  30/10/2015 đến ngày 30/11/2015
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện, đăng trên trang điện tử của UBND huyện Nam Đàn (Website: www.namdan.nghean.gov.vn) và trụ sở UBND các xã có tuyển công chức./.

0 comments :

Post a Comment