--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Phim Cô dâu 8 tuổi phần 5 tập 13 - 14 Full HD 27/10/2015 : Không còn là ông cháu

 Cô dâu 8 tuổi phần 5 tập 13 : Sau khi biết những chuyện mà Gauri đã làm, ông Papa đã rất tức giận và tuyên bố với cô rằng từ giờ họ không còn là ông cháu nữa.Cô dâu 8 tuổi phần 5 tập 14 - Ông Papa đã đến nhà Gauri và nói cho cô biết người thực sự tài trợ cho cô là Haron và ông rất thất vọng về việc làm của cô, từ giờ họ không còn là ông cháu nữa.

Trực tiếp Cô dâu 8 tuổi phần 5 tập 13 - 14

0 comments :

Post a Comment