--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

--------> Sưu Tầm và Chia Sẻ Mọi Thứ

Đoàn đại sứ Vương quốc Bỉ làm việc tại Quỳ Hợp

Ngày 19/10/2015, các ông Robert Footer chuyên gia tư vấn của cơ quan hợp tác phát triển, Jean Christopher cố vấn chương trình hợp tác phát triển đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND huyện Quỳ Hợp để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, công tác giám sát và đầu tư công trên địa bàn huyện Quỳ Hợp để tiến tới triển khai thực hiện Dự án "Giảm nghèo thông qua tăng cường năng lực thể chế cấp huyện và cấp tỉnh" tại huyện Quỳ Hợp.
 

(
Toàn cảnh làm việc tại huyện Quỳ Hợp)

 Dự án này do Sở KH&ĐT quản lý dựa vào nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn  lại của chính phủ Vương quốc Bỉ. Mục đích của dự án là giảm nghèo cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số thông qua tăng cường năng lực thể chế chính quyền địa phương trong việc phân cấp lập kế hoạch, ngân sách, theo dõi, đánh giá, thực hiện và cung cấp dịch vụ công theo các mục tiêu của chương trình cải cách hành chính công. 

 
(Ông Robert Footer chuyên gia tư vấn và ông Jean Christopher cố vấn chương trình hợp tác phát triển đại sứ quán Vương quốc Bỉ làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quỳ Hợp) 
Tại buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện Quỳ Hợp đã cung cấp những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Quỳ Hợp từ năm 2013 đến nay. Sau khi nắm bắt tình hình đoàn đại sứ Vương quốc Bỉ đã trao đổi các nội dung chương trình của dự án và hy vọng sẽ triển khai dự án này ở Quỳ Hợp trong thời gian sớm nhất.
Tác giả bài viết: Thu Hường
Nguồn tin: Điện tử Qùy Hợp 

0 comments :

Post a Comment